Młodszy inspektor Miłosz Bogdański nie jest już Komendantem Komisariatu Policji w Chojnie. Wieloletni stróż prawa awansował na stanowisko p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach.


Według niepotwierdzonych informacji rozkaz nastąpił 10 sierpnia br. Od tego dnia mł.insp. Miłosz Bogdański zarządza Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach i jednostkami jej podległymi. Bogdański na stanowisku zastąpił mł. insp. Krzysztofa Dębińskiego, który ze sztandarem pożegnał się 25 maja br.

Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że stanowisko p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie objął nadkom. Krzysztof Siudek, natomiast jego zastępcą został asp.sztab. Andrzej Zazulak, pełniący dotychczas funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Chojnie.