Na zaproszenie dzierżawcy jeziora Ostrów w m.Stoki miłośnicy spinningu spotkali się na zawodach o: XI Puchar EKORYBA zorganizowanego przez p.Dominika Koblowskiego.


Do zawodów zgłosiło się 68 zawodników z całego województwa.
O godz. 7.00 rozpoczęła się odprawa z Sędzią Głównym, który poinformował zawodników o warunkach połowu i sposobie punktacji za złowione ryby. Omówiono warunki bezpieczeństwa zawodników na wodzie i sygnały alarmowe w razie niebezpiecznego zdarzenia w trakcie trwania zawodów.
Po odprawie łodzie z zawodnikami wypłynęły na wodę, a organizatorzy rozpoczęli przygotowania do ugoszczenia zawodników po zakończeniu zawodów.

Zawody trwały do g.12.00. Do stanowiska sędziowskiego zgłaszali się kolejni zawodnicy ze złowionymi okoniami i szczupakami.

Po zawodach wszyscy zostali poczęstowani przysmakami z grilla, sałatkami, ciastem, zimnymi i ciepłymi napojami.

Po podliczeniu wyników Komisja Sędziowska w składzie A.Kiepura i P.Nosul ogłosiła wyniki.
Wręczanie pucharów i nagród przypadło dzierżawcy łowiska p.Dominikowi Koblowskiemu:

I miejsce: Wiśniewski Krzysztof
II miejsce: Serafiński Zbigniew
III miejsce: Perzyna Jan
Puchar za największego okonia (558g) otrzymał Jacek Chorąży.


Nagroda główna ufundowana przez dzierżawcę: silnik elektryczny MINN KOTA za zajęcie I miejsca otrzymał Wiśniewski Krzysztof. Wszyscy zawodnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi sponsorowanymi przez p. Dominika Koblowskiego.