701 zł dla osoby samotnej i 528 zł na osobę w rodzinie – to są progi dochodowe na najbliższe trzy lata. Od nich zależy przyznanie różnego rodzaju świadczeń do pomocy społecznej.

Wzrost (z poziomu 634 zł dla osoby samotnej i 514 dla członka rodziny) wynika z przeprowadzanej waloryzacji.

Z podwyżką progów powiązany jest wzrost zasiłku stałego. Od października wynosić będzie 645 zł miesięcznie, czyli o 45 zł więcej niż we wrześniu.

Rośnie też kwota dochodu osiągana z jednego hektara przeliczeniowego, która brana jest pod uwagę przy ustalaniu dochodu osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego.

Podwyżka kryteriów dochodowych powoduje też wzrost liczby uprawnionych do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu wsparcia na lata 2014-2020.