Informujemy, że istnieje możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, również drogą pocztową na adres:
 
ul. Małopolska 47,
70-515 Szczecin
z dopiskiem „Dobór do służby w Policji”.
 
Ponadto informujemy, że istnieje możliwość przesłania podania o przyjęcie do służby w Policji oraz wypełnionego kwestionariusza osobowego na adres dobor@sc.policja.gov.pl (skan dokumentów lub wyraźne zdjęcie) z zastrzeżeniem, że oryginały kandydat dostarczy osobiście w późniejszym terminie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
szczegóły pod linkiem: 
http://gryfino.policja.gov.pl/zgr/aktualnosci/aktualnosci/33853,Dobor-do-sluzby-w-Policji-wznowiony.html