Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie przez cały styczeń prowadzić będzie szereg czynności aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa, w szczególności dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gryfińskiego. Działania związane są z rozpoczynający mi się właśnie feriami zimowymi, które w naszym regionie trwać będą do 26 stycznia.


- W ramach działań prewencyjnych "Bezpieczne ferie 2018" policjanci m.in prowadzić będą wzmożone kontrole uczestników ruchu drogowego, środków komunikacji publicznej, kontrolować będą miejsca zorganizowanego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz obiekty sportowo-rekreacyjne - informuje w oficjalnym komunikacie KPP w Gryfinie.

Ponadto szczególnym nadzorem objęte zostaną zamarznięte akweny wodne oraz punkty sprzedaży alkoholu i papierosów.

Dodatkowo niezwykle istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest aspekt profilaktyczny. Tutaj również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz Komisariatu Policji w Chojnie, wspólnie z innymi podmiotami jak np. Strażą Miejską czy Gminny Centrum Zarządzania Kryzysowego, jeszcze przed feriami, uświadamiali dzieci i młodzież o najważniejszych zagrożeniach.

Ponadto funkcjonariusze z zajęciami profilaktycznymi odwiedzą młodzież w trakcie ferii, w miejscach gdzie organizowane są półkolonie.