Od 1 listopada 2019 roku wszyscy działający w sferze budowlanej będą musieli korzystać z podzielonej płatności ,,split payment,,. Mali przedsiębiorcy i pracownicy na rynku mogą stracić przez to płynność finansową. Większa kontrola, którą wiąże się z nowymi obowiązkami  ma ukrócić płacenie bez potwierdzenia. Dla Kowalskiego niestety oznaczać to będzie droższe usługi.