Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnie podczas patrolu terenu po byłym lotnisku w Chojnie zauważyli stojący samochód typu bus, z którego kierujący wyrzucał do pobliskich zarośli śmieci w postaci pozostałości po materiałach budowlanych, uszkodzone meble, papiery i plastyki.

Ujawniony sprawca nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania, po wylegitymowaniu został zobowiązany do posprzątania zaśmieconego terenu, co od razu uczynił. Za popełnione czyn wszczęto przeciwko niemu czynności wyjaśniające o wykroczenie z art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń, za który grozi grzywna do 1000 zł albo kara nagany. Powyższe zdarzenie ma charakter wysokiej szkodliwości społecznej i nie powinno być akceptowalne przez mieszkańców.
Na terenie działania Komisariatu Policji w Chojnie każda gmina ma wypracowany system odbioru śmieci, a także innych odpadów komunalnych, dlatego tym bardziej niezrozumiałe są sytuacje wyrzucania śmieci na pola, do lasu czy też jak w opisanej sytuacji w rejonie byłego lotniska w Chojnie. Oddawanie odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. ,,PSZOK” odbywa się nieodpłatnie. W ,,PSZOK '' możemy oddać między innymi gruz budowlany, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia np. farby, rozpuszczalniki, oleje napędowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Policjanci z KP Chojna apelują i proszą, aby nie wyrzucać śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Dbajmy o czystość w naszych miejscowościach, to od nas zależy, w jakich warunkach przyjdzie nam mieszkać i odpoczywać.
Poniżej podajemy lokalizację ,,PSZOK” w naszych gminach:
-Gmina Chojna- miejscowość Kaliska 6/2, godziny otwarcia wtorek- piątek 7.00-15.00, sobota 10.00-15.00.
-Gmina Trzcińsko-Zdrój- mobilny punkt zbiórki odpadów w każdy poniedziałek w godz. 13.00-17.00 w Trzcińsku-Zdrój przy alei Wolności (za blokami, na terenie przepompowni).
-Gmina Mieszkowice- teren byłego składowiska odpadów komunalnych (2,5 kilometra od Mieszkowic) czynny od wtorku do piątku w godzinach 10.00-17.00 i soboty 10.00-15.00.
-Gmina Moryń i Gmina Cedynia- punkt selektywnej zbiórki odpadów w Miśliborzu przy ul. Celnej 21 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 i soboty 10.00-15.00.
 
nadkom. Robert Panna