W Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, IV piętro pok. Nr 410  do dnia  2 października br. odbywa się wystawa prac ceramicznych Pracowni Ceramiki Unikatowej Barlineckiego Ośrodka Kultury .Prace wykonane są ręcznie przez dzieci, młodzież szkolną, osoby dorosłe i niepełnosprawne.
Pracownia Ceramiki Unikatowej w Barlinku powstała w 1975roku.Jest to data oficjalna, albowiem przez kilka lat Pani Romana Kaszczyc pożyczała glinę od tutejszego garncarza.Wyrabiała na zajęciach plastycznych z dziećmi figurki, a potem znowu zanosiła ją do garncarza do wypału na biskwit. Widząc to dyrektor ówczesnych Zakładów Urządzeń Okrętowych-Bronisław Bagiński postanowił zakupić na potrzeby tej działalności duży i nowoczesny piec ceramiczny. W 1975 roku pierwszy wypał we własnym piecu, w Domu Kultury "Panorama" spowodował oficjalne otwarcie PRACOWNI CERAMIKI UNIKATOWEJ w Barlinku. Od tamtego czasu pracownia na stałe wpisała się w krajobraz Barlinka. Jest to miejsce edukacji artystycznej, spotkań twórczych, młodzieżowych wymian artystycznych oraz miejsce Międzynarodowych Plenerów Malarskich i Ceramicznych "Piękno Ukryte". Pracownia jest organizatorem wystaw, jarmarków ceramicznych, bierze udział w aukcjach charytatywnych. Jest placówką otwartą na twórców indywidualnych i grupowych. Koontynuatorem ceramicznych fascynacji Romany Kaszczyc był Dariusz Przewięźlikowski. Obecnie instruktorami w Pracowni Ceramiki Unikatowej są: plastyk-Teresa Bartkiewicz i plastyk-Anna Mioduszewska przy wsparciu dyrektor Brygidy Liśkiewicz.