W sobotę 21 października w sali widowiskowej moryńskiego Geoparku odbył się wernisaż kolejnej, już X wystawy prac grupy plastycznej „Piąty wymiar”, działającej w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu. Wystawa nosiła tytuł „Wariacje na temat…”, co pozwoliło na zaprezentowanie obrazów o bardzo zróżnicowanej tematyce i wykonanych w różnych stylach, charakterystycznych dla poszczególnych twórców.


Jak zwykle członkowie grupy zadbali o ciekawy program wernisażu – tym razem główną atrakcją wieczoru był zbiorowy portret artystów, malowany w trakcie imprezy na oczach publiczności. W roli malarzy tworzących portret wystąpili zaproszeni na jubileuszową wystawę wszyscy dotychczasowi instruktorzy grupy tj. panie Beata Dziedzic-Szewczyk, Małgorzata Matecka, Maja Rumbuć oraz pan Tadeusz Andrzejewski, który wcielił się także w postać tajemniczego malarza witającego w holu przybywających na wystawę gości. Jak na jubileusz przystało w programie wernisażu znalazło się również miejsce na wspomnienia przedstawione w formie fotograficznego reportażu ze wszystkich dziewięciu poprzednich wystaw, ukazującego rozwój naszych umiejętności plastycznych, zmiany w składzie grupy oraz doskonalenie organizacji wystaw.

Była to także okazja do pożegnalnego wspomnienia naszej koleżanki Gieni Szeremety, tragicznie zmarłej w czerwcu bieżącego roku, która była członkiem naszej grupy od początku jej działalności. Na sobotniej wystawie znalazły się także Jej ostatnie obrazy, w tym obraz już niedokończony.

Bardzo miłym momentem wernisażu były kwiaty i gratulacje od Burmistrza Morynia, pana Józefa Piątka, który życzył moryńskim twórcom wielu sukcesów oraz dalszego rozwoju, a także kwiaty, upominki i ciepłe słowa od licznie przybyłych na wystawę gości.

Za życzliwość i wspaniałą atmosferę , za dobre słowa i życzenia - także napisane wierszem! - dziękujemy wszystkim naszym gościom. Naszym dotychczasowym instruktorom i nauczycielom dziękujemy za to, że cierpliwie i z zapałem dzielili się z nami swoją wiedzą i umiejętnościami.

Dziękujemy także wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu X jubileuszowej wystawy, szczególnie serdecznie pani Marcie Cacek - dyrektorowi MOK w Moryniu oraz panu Maćkowi Molendzie.

                                                                                                                                                       Członkowie Grupy Plastycznej „Piąty wymiar”:
                                                                                                                                                               Jadwiga Fragstein-Niemsdorff
                                                                                                                                                               Beata Dziedzic-Szewczyk
                                                                                                                                                               Janina Markowska
                                                                                                                                                               Anna Rumbuć
                                                                                                                                                               Elżbieta Röwer
                                                                                                                                                               Danuta Słobodzian
                                                                                                                                                               Maryla Szynklewska
                                                                                                                                                               Marek Szynklewski
                                                                                                                                                               Iwona Mandziej
                                                                                                                                                               Barbara Ziemiańska
                                                                                                                                                               Katarzyna Łyczko
                                                                                                                                                               Danuta Glezer