Łączy dwa jeziora, Wądół i Kościelne, ale nie ma nazwy. Powiat ogłosił konkurs na nadanie nazwy strumieniowi. Jest i nagroda, to replika panoramy Lipian z XVII wieku.


Kanał nie ma jeszcze swojej nazwy, choć jest wszystkim doskonale znany. Łączy dwa jeziora w Lipianach – Wądół i Kościelne. Ciek wodny przebiega m.in. pod drogą wojewódzką 156. Powiat ogłosił właśnie konkurs na nazwę strumienia. Poprawnie zgłoszona propozycja musi zawierać nazwę konkursu, propozycję nazwy:

Proponuję nazwę: "Strumień....." a także imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

Propozycję można będzie zgłaszać mailowo na adres sekretariat@pyrzyce.pl, w prywatnej wiadomości na profilu www.facebook.com/bkrolikowski lub listownie pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipiańska 4 74-200 Pyrzyce z dopiskiem: „Konkurs na nazwę kanału łączącego jeziora Wądół i Kościelne”.
Swoje pomysły można wysyłać do 29 września, później organizatorzy planują przeprowadzić głosowanie, by to mieszkańcy zdecydowali, jaką nazwę nadać strumieniowi. Sam wybór propozycji nie będzie jeszcze równoznaczny z nazwaniem kanału, bowiem wybór będzie musiała dodatkowo zaakceptować rada miejska w Lipianach.
Jakie są nagrody? Zwycięski pomysłodawca może liczyć na prezent w postaci repliki sztychu Matthäus'a Merian'a z XVII z panorama Lipian. Dodatkowo widzimy deklarację, że swój autograf na sztychu złoży Jarosław Rzepa (wicemarszałek województwa) oraz pozostali organizatorzy konkursu.