Trwa remont budynku sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Wraz z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 sala będzie gotowa do użytku, a prowadzone na niej zajęcia sportowe, mają się odbywać w lepszych i bardziej komfortowych warunkach.


Inwestycja ma na celu modernizację sali gimnastycznej polegającą na przeprowadzeniu prac konstruktorskich, wzmacniających bryłę budynku, izolacji m. in. przez iniekcję ścian oraz remont wnętrza polegający na wymianie posadzki, modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Inwestycja umożliwi wychowankom placówki udział w zajęciach lekcyjnych wychowania fizycznego w komfortowych warunkach oraz wpisuje się w koncepcję zmodernizowania bazy edukacyjnej ośrodka. 

Umowa na roboty budowlane została zawarta 25 kwietnia 2017 r. Prace prowadzi Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z siedzibą w Chojnie. Zakończenie prac planowane jest przed 1 września br.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2016 w wysokości 33 % wartości inwestycji.