Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo.

 

Planowana kwota w budżecie Gminy Stare Czarnowo na dotacje wynosi 25 000 zł. Wszystkie niezbędne informacje oraz elektroniczną wersję wniosku znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać do dnia 18 lipca 2019 r., do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Stare Czarnowo).

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.: 91 485 70 52 lub 91 485 70 50.


Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 48.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 czerwca 2019 r.
  2. Załącznik nr 1 - Wniosek.
  3. Załącznik nr 2 - Sprawozdanie.