Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie była w tym roku organizatorem IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Z ortografią na co dzień”. Poza uczniami z SP 2 Chojna w rywalizacji udział wzięli piąto- i szóstoklasiści z Brwic, Morynia i Krzymowa.

Konkurs składał się z trzech etapów: pytań testowych „zamkniętych”, pytań testowych „otwartych” oraz dyktanda. Wszyscy uczestnicy wspaniale poradzili sobie z przygotowanymi przez polonistów, E. Szwech i P. Tylusa, zadaniami.

Na podium stanęli:
I miejsce: Małgorzata Mroczek – SP2 Chojna;
II miejsce: Jakub Cedro – SP2 Chojna;
III miejsce: Klaudiusz Korepta – SP Moryń.

Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami poprawnego stosowania zasad ortograficznych. Podziękowania należą się także opiekunom przybyłych reprezentacji, paniom M. Kowalczyk-Skrzypek, M. Iżak oraz N. Karczewskiej za pomoc okazaną w pracy komisji konkursowej.