Podczas budowy nowego ronda w Gryfinie natrafiono na ludzkie szczątki. Roboty drogowe wstrzymano do wyjaśnienia sprawy.


- W dniu 17.08.2017 o godz. 9.00 roku otrzymałem informację telefoniczną od kierownika robót firmy wykonującej roboty drogowe Maldrobud z Myśliborza, że w trakcie robót ziemnych przy zbieraniu skarpy natrafiono na szczątki ludzkie tj. kości oraz czaszkę. Wydałem polecenie o przerwaniu robót ziemnych i zgłoszeniu w/w sytuacji do Komendy Powiatowej w Gryfinie – informuje Krzysztof Ziętek, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie.

Na miejscu policjanci i prokurator przystąpili do wykonywania obowiązków służbowych. Obecni byli także przedstawiciele władz gminnych i miejscowego PUK. Na podstawie zebranych faktów ustalono, że w miejscu prowadzonych obecnie robót budowlanych znajdowała się część przedwojennego cmentarza, który swoim zasięgiem obejmował m.in. teren obecnie zajęty przez ulicę Pomorską (wysepka segregująca ruch drogowy). Ulicę tę przebudowano w latach 1960/70, zabierając wówczas część terenu cmentarnego pod drogę. W pozwoleniu na budowę inwestycji drogowej, jaką jest nowe rondo, nie było zapisu odnośnie terenu byłego cmentarza.

- Teren został przekazany wykonawcy robót, który jednocześnie został poinformowany, że  na byłym terenie cmentarza przedwojennego musi wykonywać prace bardzo uważnie, zdejmując pokrywę ziemną o grubości nie większej niż do 30 cm,  dokonując pryzmowania ziemi i oceniając, że nie ma szczątków ludzkich – dodaje Krzysztof Ziętek. – Pracownicy PUK przekażą skrzynię drewnianą, do której, jeżeli wykonawca znajdzie szczątki ludzkie, zostaną one złożone w danym dniu i przekazane do lapidarium na cmentarzu komunalnym do godnego pochowania.
Maria Piznal