Czekają na honorowych dawców krwi. Pomysł w rocznicę wielkiego zrywu.





Idea w słusznej sprawie


28 lipca rozpoczyna się akcja „Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego”. Wszyscy chętni mogą zgłosić się do centrum krwiodawstwa. Organizatorzy akcji zapraszają w dniach 28 lipca - 2 sierpnia do oddania krwi w siedzibie Centrum Krwiodawstwa przy al. Wojska Polskiego 80/82, od godz. 7.15 do godz. 13.15.
- Każdy, kto w tych dniach, w ramach akcji, odda krew, otrzyma oryginalną i unikatową naklejkę/wlepkę z symbolem Polski Walczącej oraz napisem: "Przelałem krew w rocznicę Powstania Warszawskiego" - mówi Bartosz Ilcewicz, koordynator akcji.
- Poprzez odniesienie się do historii naszej Ojczyzny, chcemy zachęcić głównie młodych ludzi do idei oddawania krwi dla potrzebujących. Do zarejestrowania kandydata na dawcę krwi potrzebne są: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z aktualnym miejscem zameldowania i nr. PESEL. Krew mogą oddać osoby, które ukończyły 18 lat (maksymalny wiek - 65 lat) i mają masę ciała powyżej 50 kg. Osoby w wieku powyżej 65 lat, które dotychczas systematycznie oddawały krew, nadal mogą ją oddawać, po uzyskaniu zgody lekarza.