Nie będzie obowiązywać zapis mówiący o 14-dniowej kwarantannie po przekroczeniu granicy dla osób mieszkających w rejonie przygranicznym i pracujących w Niemczech. 

Wyjątek dla mieszkańców pogranicza

Od zasady, że wszyscy Polacy wracający do Polski mają być objęci 14-dniową kwarantanną domową, rząd wprowadził wyjątki. Nie będą podlegać kwarantannie osoby:

  • z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim,
  • kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.

Brak na razie informacji czy podczas przekraczania granicy trzeba będzie okazać jakieś zaświadczenie o tym, że się pracuje w Niemczech.

Nie wiadomo również na tą chwilę co oznacza "obszar przygraniczy".