Na cmentarzu komunalnym w m. Banie trwają wzmorzone prace porządkowe. Polegają one na wycince drzew, która to będzie I etapem utworzenia w przyszłości nowej kwatery, przeznaczonej pod pochówki. 

W obecnej sytuacji z powodu braku miejsca istnieje zagrożenie dokonywania pochówków.