8 września (niedziela) zapraszamy na czwartą w tym roku wycieczkę kajakową. Tym razem popłyniemy z Marwic do Gryfina południowymi kanałami Międzyodrza.

W planie: stara przeprawa z Gartz do Marwic, śluza żeglugowa dla dużych jednostek pływających, wąskie i bardzo piękne kanały, Stara Regalica - dawne koryto obecnej Odry. Cała trasa będzie miała ok. 14-14,5 km, czas pływania ok. 4h, poziom trudności to 4-5 w skali 10 punktowej, głównie ze względu na długość. Przewidujemy jeden postój z możliwością wyjścia na brzeg. Zapisy ruszają jutro, we wtorek 27 sierpnia pod numerem telefonu 91 852 31 83 lub osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie (ul. Nadodrzańska 1, Nabrzeże Miejskie) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, sobota w godzinach 8:00-16:00. Cena 60 za kajak. UWAGA! Wymagana jest zaliczka bezzwrotna, wpłacona na konto, w wysokości 30 zł.


Regulamin uczestnictwa w wycieczce kajakowej
1. Uczestników kajakowej wycieczki (dalej zwanej wycieczką) obowiązuje znajomość poniższego regulaminu i bezwzględne stosowanie się do jego postanowień.
2. Organizatorem wycieczki jest Gmina Gryfino i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR).
3. Wycieczka odbędzie się w niedzielę 8 września 2019 r. z Marwic. Zakończenie na plaży w Gryfinie. Wycieczka jest płatna w kwocie 60 zł za kajak (30 zł za osobę). W cenę wliczone jest wypożyczenie sprzętu z wyposażeniem (miejsce w 2-osobowym kajaku, wiosło, kamizelka asekuracyjna), opieka wykwalifikowanego ratownika, przewodnik, transport kajaków i uczestników z Gryfina do Gartz. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. UWAGA! Wymagana jest zaliczka bezzwrotna, wpłacona na konto, w wysokości 30 zł.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Zapisy na wycieczkę odbywają się w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie pod numerem telefonu 91 852 31 83 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, sobota w godzinach 8:00-16:00. Liczba miejsc ograniczona.
6. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
7. Każda osoba, która zgłasza swój udział w wycieczce wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dz. U. Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
8. Płatność należy dokonać:
- zaliczka w wysokości 30 zł wpłacona na konto do czwartku 5 września,
- gotówka, pozostałe 30 zł w dniu wycieczki przed jej rozpoczęciem.
Uczestnicy przychodzą na miejsce zbiórki w Gryfinie przy recepcji OSiR (ul. Sportowa 3) do godziny 8:00 i uiszczają opłatę. Następnie wsiadają do podstawionego busa, który odjedzie w kierunku Gartz.
9. Na trasie wycieczki przewidziany jest jeden postój, na którym będzie można wyjść, rozprostować nogi itp. 
10. Przewidywany czas trwania wycieczki to ok. 4 godziny, orientacyjna długość trasy to 14-14,5 kilometrów.
11. Uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do warunków pogodowych, a przy tym taki, którego nie będzie żal przybrudzić.
12. Uczestników obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych i pobudzających, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających.
13. Uczestnicy wycieczki natychmiast zgłaszają opiekunowi wszelkie dolegliwości zdrowotne i objawy złego samopoczucia.
14. Podczas wycieczki zabrania się:
- stania i kucania w kajaku,
- siadania na burcie, dziobie, rufie, kamizelkach asekuracyjnych,
- skakania z kajaka do wody,
- korzystania z kajaka z niezałożoną na siebie kamizelką asekuracyjną.
15. Za ewentualne zniszczenia dokonane przez uczestników podczas wycieczki odpowiedzialność materialną ponoszą ci uczestnicy, którzy ich dokonali.
16. Wszelkie śmieci uczestnicy wycieczki zabierają ze sobą. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyrzucania ich poza kajak.
17. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej za przedmioty zgubione lub w inny sposób utracone przez uczestników wycieczki.
18. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, ulewa itp.) wycieczka ze względów bezpieczeństwa może zostać odwołana. Informacja o tym zostanie przekazana odpowiednio wcześniej na podane numery telefonów.