W dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 10:12 do Stanowiska Kierowania PSP w Gryfinie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcyjnym INVENTO, zlokalizowanym przy ul. Innowacyjnej  1, na terenie Gryfińskiej Strefy Ekonomicznej.

Pożar na terenie zakładu produkującego puszki PET oraz napoje powstał  w  pomieszczeniu kotłowni i był skutkiem wybuchu pieca opalanego gazem. W wyniku wybuchu dwie osoby zostały poszkodowane. Pożar w szybkim tempie rozprzestrzenił się na całe pomieszczenie kotłowni oraz na magazyn surowców i prefabrykatów obejmując swym zasięgiem także część dachu. Na szczęście były to tylko ćwiczenia a nie rzeczywiste zdarzenie.

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie organizacji i przeprowadzenia ewakuacji dla pracowników zakładu a także wyeliminowanie ewentualnych utrudnień podczas działań ratowniczych. Ćwiczenia pozwoliły również strażakom na zapoznanie się ze specyfiką zakładu, występujących utrudnieniach oraz instalacjach znajdujących się w zakładzie. Założeniem ćwiczenia było ugaszenie pożaru, ewakuacja dwóch pracowników poszkodowanych w skutek wybuchu oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. Pozostali pracownicy zakładu udali się do wyznaczonego miejsca ewakuacji. W ćwiczeniach brały udział 4 zastępy z JRG Gryfino, jednostki OSP z Wełtynia, Sobieradza, Chwarstnicy oraz Radziszewa. Na miejsce przybyła również Straż Miejska oraz Kierownik Gminnego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Na zakończenie ćwiczenia zostały  podsumowane przez Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Andrzeja Prokopskiego.