Wśród nich są bohaterowie. Niekiedy gaszą pożary, innym razem pomagają dobrym słowem. Każdy z nas ich odwagę ocenia inaczej, ale każda pomoc z ich strony jest na wagę złota. Wybieramy najlepszego strażaka roku!


Pomógł Ci strażak? Może nigdy z żadnym nie miałeś do czynienia, ale z informacji prasowych uważasz, że dana osoba zasługuje na miano najlepszego strażaka roku? Motywacja zgłoszenia swojego kandydata może być różna.

Wybieramy strażaka roku z terenu powiatów choszczeńskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego i myśliborskiego. Czekamy na Wasze zgłoszenia i zachęcamy do wspólnej zabawy. Doceńmy ludzi, którzy gotowi są w każdej chwili nieść pomoc.

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Strażak Roku 2017” zwanego dalej „Plebiscytem”

1. Organizatorem Plebiscytu jest Obserwator Nadodrzański: www.ono24.info.
2. Plebiscyt ma na celu wyłonienie, w drodze głosowania najlepszego strażaka regionu.
3. Jako region w plebiscycie uważa się teren powiatu gryfińskiego, pyrzyckiego, myśliborskiego oraz choszczeńskiego.
4. Głosowanie poprzedza okres zgłaszania kandydatów do Plebiscytu. Zgłoszenia przyjmujemy od 11 do 20 sierpnia 2017 roku (do godziny 23:59). Do plebiscytu, jako kandydata na Najlepszego Strażaka Roku można zgłaszać: Strażaka Zawodowego, Strażak Ochotnika, Jednostkę OSP oraz Drużynę Młodzieżową.
5. Zgłoszenia należy wysyłać na adres redakcja@ono24.info lub przez profil Facebooka https://www.facebook.com/ono24.info/
6. Zgłoszenie musi zawierać: Imię i nazwisko strażaka, przynależność do jednostki (wskazanie komendy PSP lub jednostki OSP) wraz z krótkim uzasadnieniem nominacji.
7. Głosowanie w Plebiscycie będzie się odbywało drogą SMS w terminie od 22 sierpnia (godzina 9:00) do 10 września 2017 roku (godzina 23:59).
8. Tytuł Strażaka Roku zdobędzie kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.
9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10. Koszt SMS z głosem oddanym na kandydata w Plebiscycie wynosił będzie 1,23 zł.

Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.
Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange).
Właścicielem serwisu jest ALEIWIS Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa, NIP 7010542999, KRS 0000598249, Tel. 91 885 38 48, E-mail: biuro@aleiwis.com.

REGULAMIN USŁUGI SMS PLEBISCYTU "STRAŻAK ROKU 2017"
REKLAMACJA USŁUGI SMS