Od 28 października rozpoczyna się głosowanie nad budżetem obywatelskim. Głosować  będzie można do 12 listopada, maksymalnie na trzy zadania. Do wyboru jest 13 projektów inwestycyjnych. Mieszkańcy mogą oddawać głosy wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy internetowej.

Budżet obywatelski podzielony jest na dwa okręgi: miasto Dębno i teren wiejski. Pula środków na rok 2021 wynosi 500 tys. złotych, po połowie na ww. okręgi. Nowością w tym roku była możliwość wprowadzenia projektów społecznych, jednak spośród trzech zgłoszonych, żadne nie przeszło pozytywnej oceny merytorycznej. 
Zadania do głosowania:
 1. Siłownia zewnętrzna oraz stoły plenerowe do gier przy boisku w Różańsku.
 2. Mobilna strefa zabawy dla dzieci.
 3. Strefa relaksu dla mieszkańców gminy Dębno na Stadionie Miejskim im. Henryka Witkowskiego przy ul. Gorzowskiej 7.
 4. Strefa wypoczynku na plaży miejskiej w Dębnie.
 5. Zakup stołów do gry w ping-ponga i szachy do parku miejskiego w Dębnie.
 6. Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Bogusław na drodze gminnej na działkach nr 259 oraz nr 261 (kolonia Bogusław)
 7. Budowa sceny plenerowej wraz z rozbudową placu zabaw w parku wiejskim w Warnicach.
 8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,38 kWp na budynku świetlicy wiejskiej w Dolsku.
 9. Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w świetlicy w Dolsku.
 10. „Jedynka kibicuje".
 11. Rewitalizacja skweru w Krześnicy.
 12. Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Sarbinowie.
 13. Stworzenie miejsca aktywności dzieci i młodzieży Sołectwa Cychry.
Głosowanie prowadzone jest wyłącznie poprzez platformę internetową Budżetu Obywatelskiego: www.debno.budzet-obywatelski.org.
WAŻNE! Od 28 października na czas głosowania w holu Urzędu Miejskiego będzie do dyspozycji komputer stacjonarny dla mieszkańców zamierzających oddać swój głos na zadania w BO.
Zasady głosowania:
 • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Dębno.
 • Każdy mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
 • Każdy mieszkaniec, może zagłosować na maksymalnie 3 projekty (Wszystkie projekty należy wybrać w trakcie jednego głosowania).
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, trzy ostatnie cyfry nr PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. 
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • Jeden numer telefonu mogą wykorzystać trzy osoby.
Głosowanie trwać będzie od 28 października do 12 listopada 2020 r.