Dzięki przychylności Starostwa Powiatowego Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną remontuje budynek przy ulicy Poznańskiej 1  w Pyrzycach, który ma być przeznaczony dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek”, gdzie również prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
Częściowy remont budynku udało nam się przeprowadzić z własnych zgromadzonych środków. Pomocy potrzebujemy do prowadzenia dalszych prac remontowych – ściany, podłogi, okna na piętrze. Obecnie swoją siedzibę mamy w Nowielinie. Jednak wsparcia udzielamy coraz większej liczbie dzieci z niepełnosprawnością. Dlatego też potrzebujemy nowego miejsca. Opieką specjalistyczną obejmujemy 55 dzieci i ich rodziny. Najmłodszy nasz uczestnik ma 2 miesiące a najstarszy 8 lat.

Pomóż nam w remoncie budynku, abyśmy jak najszybciej mogli przenieść się do nowego, kolorowego przedszkola, abyśmy mogli służyć pomocą jak największej części społeczności lokalnej.