Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+? Czy wydłużą się kolejki do lekarza specjalisty? Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali? Na pytania związane z siecią szpitali, a także programem "Leki 75+" odpowiedzi będzie można uzyskać podczas specjalnego spotkania w Szpitalu w Dębnie. 


Pracownicy Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia będą odpowiadać na pytania pacjentów dotyczące placówek, oddziałów szpitalnych i poradni przyszpitalnych, które znalazły się w tzw. sieci szpitali. Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 października 2017 r. wprowadzą nowe rozwiązania, które usprawnić mają organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne, a także poprawić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach.

W punkcie informacyjnym odpowiedzi na nurtujące pytania uzyskają także seniorzy, którzy objęci zostali programem "Leki 75+", zapewniającym bezpłatny dostęp do leków powyżej 75. roku życia. W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 września 2017 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 1530 pozycji (692 preparatów) obejmujących 113 substancji czynnych.

Ze stanowiska informacyjnego poświęconego sieci szpitali i bezpłatnym lekom dla seniorów skorzystać będzie można w środę (27 września) między godziną 10 a 14 w Szpitalu w Dębnie.