Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zawiadamia, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju uchwał:

1) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich w Gogolicach;
2) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej;
3) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach;

odbędą się spotkania z Rodzicami, Radą Rodziców, Nauczycielami oraz Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w niżej wymienionych miejscowościach w dniach:

19 lutego 2019 r., godz. 17.00 – świetlica wiejska w Gogolicach
20 lutego 2019 r., godz. 17.00 – świetlica wiejska w Stołecznej
21 lutego 2019 r., godz. 17.00 – świetlica wiejska w Góralicach
22 lutego 2019 r., godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju