Wspomnienie …
20 marca 2021 r. odeszła od nas Pani Małgorzata Wakuluk. Wspaniały człowiek, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
Skromna, cierpliwa, zawsze życzliwa w kontakcie z drugim człowiekiem…
W trakcie swojej długoletniej pracy dała się poznać, jako dobry gospodarz szkoły. Współpracowała z rodzicami, opiekunami oraz z pracownikami sąsiadującego ze szkołą Domu Pomocy Społecznej.
Organizowała współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most”. Wspierała koło TPD utworzone przy Szkole Podstawowej. Inicjowała imprezy charytatywne, które sprzyjały integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Miała jasno wyznaczone cele oraz priorytety swoich działań. Posiadała odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie zawodowe.
Wielokrotnie nagradzana za pracę z dziećmi i młodzieżą nagrodami Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Gryfińskiego.
Pani Małgorzata była niesłychanie ciepłym człowiekiem, który rozumiał ludzi, a szczególnie potrzeby osób niepełnosprawnych.
Będzie nam Jej wszystkim brakowało.