20 lutego w Urzędzie Gminy na zaproszenie Pani Wójt Anny Kusy-Kłos, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z Widuchowej i Krzywina w sprawie wspólnego projektu pn.: „Współpraca pokoleniowa strażaków na pograniczu polsko-niemieckim szansą rozwoju innowacyjnych działań OSP”  w ramach Programu Współpracy Interreg VA.
Celem spotkania było omówienie współpracy polsko-niemieckiej dotyczącej  wzmocnienia transgranicznej współpracy pokoleniowej strażaków z Polski i Niemiec, poznanie kultury związanej z obchodami święta św. Floriana.
Spotkanie  miało charakter roboczy, w trakcie którego omówiono spektrum działań związanych z udziałem partnerów w zaplanowanych przedsięwzięciach i prezentacjach innowacyjnych działań szkoleniowo-ratowniczych w 2020 roku w Widuchowej m.in.:
  • Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka,
  • Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla jednostek OSP z północnej części Powiatu Gryfińskiego,
  • Jubileuszu 75-lecia istnienia jednostek  OSP Krzywin i OSP Widuchowa wraz z przekazaniem nowych średnich wozów pożarniczych na podwoziu MAN dla tych jednostek,
  • Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gryfińskiego.
 
Wpisany przez: Mariusz Gralak