Centrum Kultury w Chojnie wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie po raz kolejny zorganizowało akcję" Bezpiecznie na drodze".


Uczestnicy zajęć świetlic środowiskowych otrzymali elementy odblaskowe a wychowawcy przeprowadzili zajęcia z zakresu bezpieczeństwa.

Listopadowa aura powoduje, że szybko zapada zmrok stąd pomysł na poprawę jakości bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Chojna.

- Składam gorące podziękowania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Szczecinie za nieodpłatne przekazanie elementów odblaskowych dla uczestników naszych zajęć - Barbara Andrzejczyk, dyrektor Centrum Kultury w Chojnie