24 listopada 2020 r. wicestarosta Ewa Dudar przekazała liderce zespołu wolontariuszy Szlachetnej Paczki Sylwii Wojsznarowicz ciepłe bluzy polarowe. Okrycia trafiły do osób, które w bezinteresowny sposób i w wolnym czasie chcą pomagać i nieść nadzieję potrzebującym.
 
Szlachetna Paczka w Rejonie Gryfino to akcja charytatywna , której głównym celem jest niesienie realnej pomocy potrzebującym. W 2019 r. udało się pomóc 27 rodzinom, osobom samotnym, potrzebującym na kwotę 81 200,00 zł.
Polary zostały zakupione ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego.
 
Aktualne informacje o działaniach wolontariuszy dostępne są na: https://pl-pl.facebook.com/szlachetna.paczka.gryfino/