Czwartek 28 grudnia był wyjątkowym dniem zarówno dla moryńskich radnych, którzy podczas obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 jak również dla Państwa Baryłów.


Po zakończeniu obrad ostatniej w tym roku sesji w sali moryńskiego Geoparku odbyła się uroczystość 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Stefanii i Mariana Baryłów.

Z tej okazji burmistrz Morynia Józef Piątek wręczył jubilatom pamiątkowe medale, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę.

W uroczystości udział wzięli radni, sołtysi ale przede wszystkim członkowie rodziny Państwa Baryłów. Wszyscy zgromadzeni składali życzeniai i gratulowali Jubilatom, a wnuczek – Julian Dumicz uświetnił uroczystość grą na akordeonie.