Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnie 4 lipca, od północy została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna.Przywrócone kontrole graniczne


W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży od 4 lipca do 2 sierpnia na granicach wewnętrznych Polski tj. na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz w portach lotniczych i morskich została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna.

Strona polska zawiesiła także od 4 lipca umowy o małym ruchu granicznym z Rosją i Ukrainą.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak przybył z wizytą na polsko-niemieckie przejście graniczne w Kołbaskowie.

Jak informuje Straż Graniczna, wszyscy podróżujący musza pamiętać o posiadaniu przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty, paszport), zaś obywatele państw trzecich dokumenty uprawniające do przekraczania granicy oraz potwierdzające prawo pobytu w Polsce (paszport, wiza).

Szczyt NATO w Warszawie odbędzie się w dniach 8-9 lipca. Natomiast ŚDM w Krakowie potrwają od 26 do 31 lipca.