Doczekaliśmy się powrotu Szlachetnej Paczki do naszego regionu. Zabrakło jej w 2015 roku z powodu braku chętnych do jej poprowadzenia. W tym roku powraca, właśnie trwają poszukiwania wolontariuszy, którzy wesprą akcję.

Szlachetna paczka to projekt Stowarzyszenia Wiosna, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania bohaterem. Do szlachetnej paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Celem programu jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę.
Małgorzata Pokrzykowska, Lider Szlachetnej Paczki w Gryfinie wymienia szczegóły, które decydują o tym, kto otrzyma pomoc podczas akcji.
- Zwracamy szczególną uwagę na historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji, dochód przypadający na jednego członka rodziny, postawę i to, czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją – tłumaczy.
Rodziny włączone do paczki należą do co najmniej jednej z kategorii: chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie, choroba lub niepełnosprawność w rodzinie, rodzina wielodzietna, starość i samotność, nieszczęście oraz samotny rodzic.
Małgorzata Pokrzykowska zachęca, by włączyć się do akcji jako wolontariusz. Jakie są zadania takiego wolontariusza?
- Spotyka się z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej i wybiera te, dla których niesiona pomoc może być realną szansą na poprawę warunków życiowych. Ponadto współpracuje z darczyńcami przygotowującymi paczki, organizuje magazyn oraz transport paczek do rodzin – tłumaczy.

Żeby stać się wolontariuszem, należy wypełnić formularz rekrutacyjny na: http://www.szlachetnapaczka.pl/superw wybierając Gryfino.