Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy – Kłos oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej Maria Woźniak informują, że na terenie byłego zakładu „Rojax”, przy ul. Mostowej w Widuchowej będą wydawane bezpłatnie jabłka dla osób bądź rodzin potrzebujących wsparcia.


Wydawanie owoców odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku w godzinach od 9:00 do 16:00.
Owoce pochodzą od polskich producentów rolnych odbierać będzie trzeba własnym transportem.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej pod nr tel. 91 4167 255 wew. 43 lub 41.