Wójt Gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska otrzymała absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. Za udzieleniem wójt absolutorium głosowało 11 radnych, zaś 3 wstrzymało się od głosu.


Rada Gminy Stare Czarnowo zanim udzieliła absolutorium przyjęła także sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Obie uchwały były najważniejszym punktem obrad. Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo, zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2016 roku i dyskusją nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych (jeden radny był nieobecny). Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych a 3 wstrzymało się od głosu.

- Za nami kolejny dobry rok dla Gminy Stare Czarnowo. Pieniądze w budżecie dzieliliśmy tak, aby finanse gminy były stabilne i bezpieczne, a przy tym budżet był proinwestycyjny. Nadrabiamy czas i wykorzystujemy szanse. Stawiamy wysoko poprzeczkę i krok po kroku dążymy do celu. Zmiany na terenie gminy widać już wokół nas - powiedziała wójt Marzena Grzywińska.

Wtorkowa sesja była także znakomitą okazją do pożegnania odchodzącego na emeryturę sierż. sztab. Jana Szczypiora, dzielnicowego rejonu Stare Czarnowo Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

- Jan Szczypior dbał o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Stare Czarnowo od 1986 roku. Za te wszystkie lata, za zaangażowanie i pełną poświęcenia służbę dziękujemy - podkreśliła przewodnicząca Rady Gminy Stare Czarnowo Alina Przybysz.