Pięć zarządzeń zastępczych zmieniających nazwy ulic na terenie województwa wydał dziś wojewoda zachodniopomorski na podstawie tzw. ustawy „dekomunizacyjnej”. 18 nazw ulic samorządowcy zmienili we własnym zakresie i w terminie przewidzianym ustawą.


W myśl ustawy „dekomunizacyjnej” zmienione zostaną nazwy ulic w Trzcińsku-Zdroju oraz Pyrzycach. W pierwszym z wymienionych miast zamiast ul. 2 Lutego pojedziemy ul. Generała Władysława Sikorskiego, natomiast w Pyrzycach zmieniona zostanie ul. 2 Marca, która będzie nosiła nazwę Rodziny Ulmów.

Kolejne trzy nazwy ulic zmienione zostały w Szczecinie, Wałczu i Węgorzynie.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki czeka jeszcze na 48 opinii Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących kwestionowanych nazw. Uzyskanie tych opinii jest niezbędne do podjęcia przez wojewodę kolejnych decyzji, dot. nazw ulic m.in w Barlinku.