Były poseł, a obecnie wiceburmistrz Chojny, Wojciech Długoborski, znalazł się na okładce znanego czasopisma samorządowego Wspólnota. Mówił o m.in. sytuacji małych miasteczek na tle dużych samorządów.

W 2010 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, był posłem, obecnie jest wiceburmistrzem w Chojnie i prezesem Unii Miasteczek Polskich – Wojciech Długoborski udzielił wywiadu dla znanego czasopisma samorządowego Wspólnota, jego zdjęcie znalazło się też na okładce pisma.
Podczas wywiadu padło pytanie o specyfikę małych miasteczek w porównaniu z innymi samorządami?
- Wśród małych miast mamy bardzo różne gminy. Są jednostki bogate, których zamożność wynika z renty geograficznej, bogactw naturalnych, przemysłu czy innych czynników. Takie jest na przykład Gryfino, gdzie zlokalizowana jest elektrownia Dolna Odra czy Rejowiec Fabryczny bądź Podkowa Leśna. Ale nawet tam nie jest to tak wielkie bogactwo, jak w gminie Kleszczów – raczej stabilna zamożność. Są jednostki biedne, które nie mają czynników tworzących zamożność i jakoś muszą sobie radzić. Przykładem choćby moja gmina Chojna, w której musimy realizować program naprawczy, bo nie mamy nadwyżki operacyjnej. Po prostu baza dochodów bieżących jest zbyt mała, by udźwignąć ambicje inwestycyjne mieszkańców. Oczywiście tych jednostek biedniejszych jest o wiele więcej niż zamożnych. Inną specyfiką miasteczek jest to, że niektóre z nich są gminami miejskimi, jak Rejowiec Fabryczny czy Kowal, a inne miejsko-wiejskimi, jak Gryfino czy Chojna. Posiadanie terenów wiejskich w istotny sposób wpływa na działalność takich jednostek – odpowiedział Wojciech Długoborski.

Cały wywiad można przeczytać tutaj:

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/bedziemy-bronic-interesow-malych-miast/