Woda niezdatna do picia leci z kranów u blisko 1250 mieszkańców gminy Pyrzyce. Wszystko za sprawą wykrytej w wodzie bakterii z grupy coli.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 08.08.2017 r. z wodociągu w Żabowie, stwierdził brak jej przydatności do spożycia. Przyczyną jest przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii z grupy coli.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków,
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw,
- woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC, kąpieli.

Do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę oraz podjęcia działań naprawczych zobowiązana jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" zarządzająca wodociągiem w Żabowie.