Sanepid ostrzega, woda w miejscowości Banie nie nadaje się do spożycia. Na miejsce jadą już beczkowozy, które zaopatrzą mieszkańców w bieżącą wodę.  


Woda w kranach ponad 1900 mieszkańców miejscowości Banie w pow. gryfińskim nie nadaje się do spożycia informuje w komunikacie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gryfinie. W pobranych 5 września br. próbkach wody wykryto bakterię grupy coli.

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie będący zarządcą wodociągu Banie, wysłały już na miejsce beczkowozy.
Wydana dziś decyzja o zakazie użytkowania wody z bańskiej stacji obowiązuje do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań nowo pobranych próbek wody.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków,
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw,
- woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC, kąpieli.