Ze względu na przekroczenie mikrobiologiczne woda z wodociągu na ul. Obojno w Pyrzycach nie nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po przeanalizowaniu wyników badań wody z wodociągu w Obojnie stwierdził brak jej przydatności do spożycia.
Analiza wody pobranej w dniu 12 grudnia stwierdziła obecność bakterii grupy coli.

Woda pitna do odwołania będzie dostarczana cysterną przez Spółkę z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie.