Zgodnie z komunikatem gryfińskiego sanepidu, bez obaw plażowicze korzystać już mogą z kąpieliska nad jeziorem Dłużec w Baniach.


Czerwona flaga zniknęła z miejsca wyznaczonego do kąpieli w Baniach. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie, w oparciu o sprawozdanie z badań z dnia 16 sierpnia br. próbek wody pobranych 13 sierpnia br. woda w jeziorze Dłużec w Baniach nadaje się do kąpieli.

Stan jakości wody potwierdza także "Serwis Kąpieliskowy", w którym można znaleźć aktualne informacje o wszystkich oficjalnych kąpieliskach wyznaczonych uchwałami rad gmin.