Burmistrz Mieszkowic zaprasza wszystkich chętnych do pomocy przy odnawianiu krzyży - zainteresowanych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w przedsięwzięciu w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, tel. 91 4666 900.
14 września i 21 września od godz. 8.00 na Siekierkowskim Cmentarzu Żołnierzy 1. Armii WP w Starych Łysogórkach, rozpoczną się prace polegające na odnowieniu 1.200 białych krzyży na grobach żołnierzy poległych w czasie forsowania Odry i w walkach o Berlin w 1945 r.
Prace polegać będą na oczyszczeniu ze starej farby krzyży nagrobnych, które następnie zostaną pomalowane. Urząd zapewni konieczny do prac sprzęt oraz farbę. Mile widziane będą własne druciane szczotki i pędzle. Przedsięwzięcie finansowane jest przez gminę Mieszkowice, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej i osoby prywatne.