Gmina Dębno wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności planuje od kwietnia br. rozpocząć działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36.

Tworzymy bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym podniesie się jakość życia oraz zostanie zapewnione oparcie społeczne osobom z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz osobom starszym w wieku poprodukcyjnym, często samotnym mającym trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu codziennym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie będzie dziennym ośrodkiem wsparcia typu BC, przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Będzie dysponował 30 miejscami, w tym w późniejszym okresie z możliwością prowadzenia dla 6 uczestników miejsca całodobowe okresowego  pobytu.

Dzienny Dom Pobytu to miejsce dla osób starszych. Będzie pomagał zorganizować i wypełnić dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej, zarówno tym, które wciąż rozpiera energia do działania, jak i tym, którzy tej energii szukają.

Placówki oprócz towarzystwa innych osób, będą zapewniały zajęcia w różnych dziedzinach:

  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne,
  • zabiegi relaksacyjno-usprawniające,
  • możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych, informatycznych,
  • pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,
  • wspólne biesiadowanie, uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych,
  • wsparcie i specjalistyczne zajęcia dla uczestników,
  • smaczny i zdrowy posiłek,
  • organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

Placówki będą czynne 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Tworzymy miejsce, w którym każdy uczestnik zajęć będzie się czuł ważny i potrzebny, miejsce do którego będzie chciało się wracać!

Do czasu otwarcia placówki więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dębnie, pokój nr 31 lub pod nr tel. 95 760 30 02 wew. 137, e-mail: sdsdebno@wp.pl.

O terminie naboru uczestników będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej www.debno.pl.

Można też zapoznać się z uchwałami podjętymi podczas XIII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 września 2019 r.: