Jedni chętnie, inni trochę mniej. 3 września uczniowie w całej Polsce po ponad dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej  powrócili do szkół. 


Ponad 4,5 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół w Polsce rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019. Zgodnie z kalendarzem MEN oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło w poniedziałek, 3 września i jak co roku uroczystości inauguracyjne w szkołach, poprzedziły msze święte. 

Zmiany
Nowy rok szkolny to także wielkie zmiany zarówno dla uczniów jaki i nauczycieli związane z kolejnym etapem wdrażania zmian w edukacji. Na korytarzach szkół podstawowych po raz pierwszy pojawią się ósme klasy, a wiedza uczniów uczęszczający do nich poddana zostanie testowi podczas egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 r. Wówczas uczeń obowiązkowo przystąpi do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

Nowy rok szkolny będzie także kolejnym etapem wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach II, V i VIII szkoły podstawowej.

Zmianie ulegną także przepisy dotyczące nauczycieli, m.in.: związane z awansem zawodowym i oceną pracy, czasem pracy, urlopem wypoczynkowym i urlopem dla poratowania zdrowia, uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem oraz ze sposobem zatrudnienia.

Zgodnie z ogłoszeniem MEN, 1 października w polskich szkołach stanie się Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Co się kryje za tym terminem? A mianowicie to, że tego dnia w szkołach w całym kraju sprawdzane będzie, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Co ważne przypominamy, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia.

Dni wolne od szkoły
Nowy rok szkolny to także nowy kalendarz dni wolnych od szkoły. I tak pierwsza krótka przerwa w nauce czeka na uczniów w już w czwartek, 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych. Niewykluczone, że w wielu szkołach za przyzwoleniem dyrektora dodatkowo wolny będzie także piątek. Wtedy uczniowie do szkoły powrócą dopiero w poniedziałek 5 listopada. Kolejne wolne to przerwa świąteczna, która potrwa od 23 do 31 grudnia 2018 r. Ustawowo wolne czeka na uczniów także 1 stycznia, dlatego powrócą oni do szkół dopiero w środę, 2 styczni 2019 r. Następnie ferie zimowe, które dla uczniów województwa zachodniopomorskiego przypadają w dniach od 28 stycznia do 10 lutego 2019 r. Przerwa wiosenna wypada w dniach 18-23 kwietnia 2019 r. Natomiast rok szkolny 2018/2019 uczniowie zakończą w piątek, 21 czerwca 2019 r. Dodatkowe dni wolne wypadną uczniom także od środy, 1 maja 2019 r. oraz w czwartek, 20 czerwca 2019 r., kiedy to przypada Boże Ciało.

Poniżej prezentujemy Państwu kilka migawek z dzisiejszego rozpoczęcia roku szkolnego w szkole w Cedyni.