21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tęsknota za ciepłem po długiej zimie jest powodem do radości nawet w tej trudnej sytuacji.
Pierwszy dzień wiosny przypada na czas równonocy wiosennej, od tego dnia dzień będzie się stopniowo wydłużał kosztem nocy. Tradycyjnym zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny jest topienie lub palenie Marzanny.