Dziś w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni odbędzie się msza pożegnalna wikarego Macieja Babickiego. Jak udało nam się dowiedzieć odchodzącego wikarego w cedyńskiej parafii zastąpi ksiądz Mateusz.


Po blisko ośmiu miesiącach posługi duszpasterskiej z cedyńskiej parafii odchodzi ksiądz Mateusz, który dalszą posługę kapłańską będzie pełnił w Stargardzie. Dzisiaj o godz. 17.00 w cedyńskim kościele ma odbyć się pożegnalna msza św. wikarego.

Jak udało nam się dowiedzieć do Cedyni przybędzie ksiądz Mateusz, który zaledwie przed kilkoma dniami skończył szkołę i dla którego cedyńska parafia będzie pierwszą w posłudze duszpasterskiej.

Wśród wielu parafian odejście wikarego Macieja Babickiego wzbudziło spore zaskoczenie. Mieszkańcy sprzeciwiają się i w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji wyrażają swoją opinie w sprawie.

Z zapytaniami odnośnie całej sytuacji zwróciliśmy się do Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńska w Szczecinie. Poniżej przedstawiam odpowiedź:

"Uprzejmie informuję, że zmiana wikariusza w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni nastąpiła w trybie zwyczajnych zmian personalnych.
W pozostałych poruszanych kwestiach, również tych dotyczących Księdza Proboszcza, nie wpłynęła do Kurii Metropolitalnej żadna informacja, mogąca być podstawą formalnego działania. Należy przy tym pamiętać, że dobre imię każdego obywatela RP – również księdza – jest prawnie chronione."

Rzecznik kurii w swojej odpowiedzi zachęca adresata wiadomości przesłanej do naszej redakcji, do złożenia oficjalnego powiadomienia w Kurii Metropolitalnej, z podaniem znanych mu faktów.