W sobotę (26.10) w Pyrzycach zostały przeprowadzone powiatowe manewry pod kryptonimem ,,Wieża w ogniu 2019", w których udział wzięli strażacy z KP PSP Pyrzyce oraz OSP z powiatu pyrzyckiego. 
Celem przeprowadzenia ćwiczeń było sprawdzenie możliwości manewrowania pojazdami pożarniczymi w obrębie kościoła parafialnego, sprawdzenie możliwości wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu KSRG, sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ratowniczych w szczególności zapoznanie się ze specyfiką obiektu sakralnego, sprawdzenie umiejętności ratowników w zakresie prowadzenia działań ratowniczych, sprawdzenie umiejętności wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu samochodów bojowych oraz organizacja działań gaśniczych na obiektach sakralnych. Ważnym elementem było również przećwiczenie optymalnych sposobów współdziałania PSP ze Strażą Miejską i Policją podczas działań gaśniczych prowadzonych przez siły i środki wielkości kompanii.

Ćwiczenia te miały za zadanie doskonalenie działań prowadzonych na wysokości, wypracowanie koncepcji działań gaśniczych, organizację ewakuacji osób oraz mienia szczególnej wartości, organizację łączności, dowodzenie pododdziałami pożarniczymi, utrwalenie metod oddymiania czy organizację zaopatrzenia wodnego gwarantującego nieprzerwane dostarczanie wody do miejsca pożaru.

Jednostki biorące udział w ćwiczeniach:

 • JRG Pyrzyce
 • KP PSP Pyrzyce
 • OSP Babin
 • OSP Bielice
 • OSP Tetyń
 • OSP Lipiany
 • OSP Lubiatowo
 • OSP Przelewice
 • OSP Brzesko
 • OSP Pyrzyce
 • OSP Żabów
 • OSP Obryta
 • OSP Warnice