Nominacje w konkursie Zabytek Zadbany 2022 przyznane. Wśród wyróżnionych obiektów znalazły się dwa z województwa zachodniopomorskiego. Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Jego celem jest promocja postaw właściwej opieki nad zabytkami oraz propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. W 2022 r. do konkursu zgłoszono 100 zabytków, a po ocenie formalnej zakwalifikowało się 88 obiektów z 16 województw. Zgłoszenia oceniane są w następujących kategoriach: A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe) C. Adaptacja obiektów zabytkowych D. Architektura i budownictwo drewniane E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne) F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem W każdej z kategorii (z wyjątkiem kategorii specjalnej) jury konkursu nominuje maksymalnie cztery obiekty, z których wyłania laureata i maksymalnie trzech wyróżnionych. W kategorii specjalnej kapituła wybiera laureata, z możliwością przyznania tego tytułu ex aequo. Wśród nominowanych w Kategorii rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu znalazły się dwa zachodniopomorskie obiekty: Wieża widokowa wraz z otoczeniem w Cedyni i Lapidarium na dawnym cmentarzu ewangelickim w Dołujach. Przyznanie nagród laureatom i wyróżnionym wyłonionym spośród nominacji oraz tytułów laureatów kategorii specjalnej nastąpi na uroczystej gali w listopadzie tego roku. W poprzedniej edycji konkursu laureatem w kategorii adaptacja obiektów zabytkowych został Magazyn solny, obecnie Muzeum Regionalne w Drawsku Pomorskim.