Wieńce przygotowane przez Sołectwa w Bielinku i Radostowie reprezentowały naszą Gminę i Dekanat w Cedyni podczas Dożynek Archidiecezjalnych w Pyrzycach.

28 sierpnia 2016r, rolnicy i mieszkańcy regionu spotkali się na corocznych dożynkach organizowanych przy Kościele Parafialnym pw. NMP Bolesnej w Pyrzycach, by zaprezentować swoje wieńce i uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Msza odbyła się w asyście pocztów sztandarowych oraz orkiestry i Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele Senatu i Parlamentu RP, Urzędów Wojewódzkich i  Marszałkowskich, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin.

Naszej delegacji przewodniczyła Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz z towarzyszeniem Sołtys Bielinka Jadwigi Gruchały oraz Sołtysa Radostowa Rafała Kiniorskiego. Wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich  z Sołectwa Bielinek – gospodarza tegorocznych gminnych dożynek oraz wieniec z Radostowa (reprezentującego Dekanat Cedyński) prezentował na plenerowym ołtarzu Paweł Pawłowski – dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Delegacji asystowali wojowie z Cedyńskiego Bractwa Historycznego Comitatus.

Gmina Cedynia była także reprezentowana przez delegację z Piasku (Dekanat Krajnik Górny).