Warsztaty z robotyki, lekcje językowe, a nawet festiwal nauki. Wielkie edukacyjne przedsięwzięcie „Akademia aktywności” dotarło do gminy Stare Czarnowo. Skierowane jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Kołbaczu. Zajęcia rozpoczęły się w lutym 2018 roku i potrwają do końca sierpnia 2019 roku.


W projekcie „Akademia aktywności” udział biorą uczniowie oraz nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Kołbaczu. To w sumie ponad 120 osób.

- Rezultatem przedsięwzięcia ma być rozwój kompetencji kluczowych i naukowo-technicznych młodzieży, a także poradnictwo zawodowe. Edukacyjne działania kładą nacisk przede wszystkim na metody oparte o eksperyment np.: w laboratoriach oraz użycie narzędzi cyfrowych np.: przy robotyce. To zajęcia na wagę złota, jakich dotąd w gminie na taką skalę nie było - przyznaje dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu Bogumiła Zawada.

Dzięki projektowi uczniowie mogą wziąć udział w licznych propozycjach pozalekcyjnych. To zajęcia logopedyczne, warsztaty korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, wyrównawczo-dydaktyczne, matematyczne czy przyrodniczo-ekologiczne. Nie zabraknie także lekcji z języka angielskiego i niemieckiego oraz ćwiczeń w zakresie programowania, edukacyjnych gier planszowych z przedsiębiorczości czy doradztwa zawodowego.

- Przygotowujemy się z dziećmi do inscenizacji ballady Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”. Opracowujemy scenariusz i ćwiczymy czytanie tekstu z podziałem na role. W kwietniu wielki finał, kiedy to dzieci zaprezentują się młodszym klasom - podkreśla prowadząca w projekcie warsztaty teatralne Renata Raszczuk.

Na tym jednak nie koniec atrakcji. Młodzież bowiem skorzysta jeszcze z półkolonii eksperymentalnych, warsztatów w Muzeum Narodowym w Szczecinie czy wyjazdów edukacyjnych m.in. do Muzeum 6D - Maszoperia w Kołobrzegu. Kulminacyjnym punktem projektu będzie Festiwal Nauki, w trakcie którego uczniowie otrzymają szansę obserwowania, odkrywania praw i zależności otaczającego ich świata.

Dodatkowo za ponad 220 tys. zł doposażone zostaną pracownie przedmiotowe z biologii, chemii, geografii, matematyki, przyrody, logopedii i 2 pracownie informatyczne.

Wartość edukacyjnego przedsięwzięcia oszacowano na prawie 780 tys. zł. Wkład własny niefinansowy Gminy Stare Czarnowo zapewniony zostanie w postaci sal lekcyjnych. Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ze środków RPO 2014-2020.