„Ojczyzna to wielkie słowo…” Mówili i śpiewali o niej uczniowie SP2 Chojna, podczas uroczystej Wieczornicy Niepodległościowej, na  którą, jak każdego roku, przybyli wyjątkowi goście.

Tegoroczna wieczornica miała jednak niezwykły charakter. W 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej społeczność szkoły angażuje się w projekt „Przerwany Marsz”, w ramach którego uczniowie pragną uczcić oraz wyrazić wdzięczność i szacunek pokoleniu Dzieci Wojny. Obecność ludzi, którzy pamiętają czas wojny i brak wolności, wspaniały montaż słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież, cudowny koncert zespołu Emeranto – to składniki niezwykle wzruszającej atmosfery, jaka towarzyszyła wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby w murach SP2 uczcić Niepodległą Ojczyznę.