27 listopada odbyły się kolejne działania profilaktyczne skierowane do niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wspólnie z uczniami klasy o profilu policyjnym I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie, a także z Referatem do Spraw Społecznych UMIG, Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Strażą Miejską przeprowadzili kolejne działania "Świeć Przykładem" na terenie miasta Gryfino. Głównym zadaniem naszej akcji było uświadamianie pieszych, że każdy element odblaskowy, nawet ten najmniejszy, w znaczącym stopniu wpływa na nasze bezpieczeństwo. Zwracaliśmy również uwagę na fakt, że odblaski muszą znajdować się w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Podczas działań dużym zaangażowaniem wykazali się uczniowie klasy o profilu policyjnym, którzy wspólnie z nami rozdawali opaski oraz elementy odblaskowe.
Przypominamy, że zgodnie z polskim prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Przestrzegajmy tego obowiązku, a nawet więcej: używajmy elementów odblaskowych zarówno w obszarze niezabudowanym, jak i zabudowanym. Nośmy je o zmroku, w nocy i w dzień.
O tym właśnie przypominamy szczególnie podczas działań profilaktycznych. Mamy nadzieje, że po takich akcjach zwiększy się świadomość niechronionych uczestników ruchu drogowego co do zagrożeń wynikających z niekorzystania z elementów odblaskowych oraz, że każdy z nich będzie "Świecił Przykładem".